FTSE100 ztratil více než 17% kvůli globálním nepokojům na akciových trzích a nejistotě ohledně vývoje Brexit. Index klesl na 6542 a poté posílil téměř o 7%. Za poslední týden se obchoduje na vyšších hodnotách a zlomil rezistenci na 6920 a v současné době se obchoduje kolem 7000.
Krátkodobý trend je down, nicméně pokud drží podporu 6850, jedná se o dočasnou slabost. Prolomení hladiny 6850 přetáhne index dolů až na 6672 / 6540. Další down trend je akceptovatelný pouze pod úrovní 6500.
Setrvání nad psychologickou úrovní 7000 potvrdí další vzestup a tlak na dosažení 7146/7212.

Graf: FTSE100

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.