FTSE 100 – po obrovském výprodeji – více než 250 bodů se index FTSE100 prudce zotavil po dramatu kolem britské politické scény stran otázky Brexit.
UK premiérka Theresa May je připravena zahájit jednání s EU poté, co poslanci hlasovali 317 – 301 pro požadavek změn. GBP ztratila více než 100 pips po klíčové volbě o Copperově návrhu na prodloužení lhůty pro Británie a její opuštění EU, který nebyl přijat.
FTSE100 dosáhl intraday high 6898 a v současné době se obchoduje kolem 6893.Technicky je index vystaven silnému odporu kolem 7000 a další vzestup je akceptovatelný pouze nad touto úrovní. Posun na 7140/7200 je možný, pokud se index bude obchodovat nad úrovní 7000. Odpor je na úrovni 6905 (55 denní EMA).
Aktuální podpora je na úrovni 6850/6800/6733. Oslabení je pravděpodobné pouze pod úrovní 6733, hladinou z 28. ledna 2019.

Graf: FTSE100

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.