FOMC outlook - TradeCentrum TradeCentrum

🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

FOMC Meeting (19.-20. 03. 2019) Outlook

Rozdíl mezi FEDem a trhy se bude zužovat

Vzhledem k nízké inflaci domácích spotřebitelských cen a ke zpomalení globálního růstu přistoupil Fed k řízení úrokových sazeb, které by se nadále měly řídit opatrně, na bázi vývoje datové řady. Nízká nezaměstnanost a sílící růst mezd předpokládá, že snížení sazeb je nepravděpodobné, ale ani zvýšení není na pořadu dne. Očekává se tedy, že Fed bude udržovat střednědobý cíl sazby federálních fondů na úrovni 2 375 procentech bodů. Vzhledem k tomu, že trhy oceňují šanci na snížení sazeb cca 30% (v prosinci 2019), mohl by výrazně překvapivý dovish statement přinést další impuls.

Prohlášení FOMC: Hlavní kanál pro komunikaci

Zatímco se pozornost hodně zaměřuje na Souhrn hospodářských projekcí a doprovodný „bodový diagram“, je prohlášení po skončení zasedání Fedu primárním prostředkem pro „přenos“ politiky FED. Jsou zde tedy dva způsoby, jak předat kolektivní rozhodnutí FOMC v koncentrované podobě, bez nutnosti sledovat politiku FED „step by step“: prohlášení po skončení schůze a komentář předsedy jménem výboru (zejména na tiskových konferencích po zasedání a ve slyšení před Kongresem). Pro ty, kteří mají omezený čas na sledování Fedu, poskytují tyto oficiální kanály ty nejlepší informace o tom, co si Výbor myslí a jak bude pravděpodobně jednat.

Ekonomické hodnocení bude akceptovat (ne nutně akcentovat) pomalejší růst

Vzhledem ke smíšeným ekonomickým údajům, které byly zveřejněny od posledního zasedání FOMC, jsou pravděpodobné změny v úvodním odstavci nebo v ekonomickém hodnocení v prohlášení FOMC. Za prvé, Fed může zmírnit silné stanovisko k trhu práce a ekonomické aktivitě tím, že poznamená, že „růst se zmírnil“ z „růstu na solidní úrovni“. Ve druhém odstavci lze očekávat, že Fed znovu zopakuje svůj „trpělivý“ přístup k dalšímu pohybu úrokových sazeb. Fed chce zachovat operabilitu, není si jistý, zda jeho příští krok bude zvýšení nebo snížení IR.

Fed – pohyb mediánu IR

Shrnutí ekonomických prognóz bude pravděpodobně ukazovat pokles odhadů HDP a jádrové inflace pro rok 2019 a nižší pravděpodobnost manipulace sazbou federálních fondů. V současné době je medián volby participantů FOMC na dvou zvýšeních v roce 2019. Pokud se tři členové posunou svůj pohled „dolů“, pak se medián změní na  jedno navýšení IR v 2019. Situace, kdy by se měl změnit postoj FOMC na nulové navýšení IR v 2019 by vyžadovala posunutí směrem dolů u sedmi účastníků výboru. Pro investory by nemělo být tolik důležité jak moc se medián IR posune dolů, ale místo toho by se měli zaměřit na směr sazeb – divergence mezi FED a trhy bude pravděpodobně i nadále klesat.

Odpovědi guvernéra FED na otázky v oblasti optimalizace rozvahy

Na tiskové konferenci po schůzce FOMC guvérnér Powell pravděpodobně zodpoví otázky týkající se výhledu normalizačního programu Fedu. Po schůzce v lednu 2019 vydal Federální rezervní systém prohlášení, které signalizovalo záměr udržet „dostatečnou zásobu rezerv“. V posledních týdnech několik úředníků Fedu podpořilo plány na zastavení procesu normalizace rozvahy koncem tohoto roku – přesný proces musí být vypracovány; bude to například tvrdé zastavení nebo zúžení? Jaká bude redistribuce aktiv? J. Powell může využít tiskové konference a přiblížit, nebo dále specifikovat tuto oblast, která je klíčová..

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 81.72% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 81.72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.