Podle očekávání FOMC na včerejší schůzce zvýšil úrokové sazby o 25 bazických bodů. Aktuální sazba federálních fondů je 200-225 bazických bodů.

Prohlášení o měnové politice –
• Trh práce nadále posiluje, hospodářská aktivita stoupá silným tempem. (Hawkish, protože se mění ze solidní na silné)
• Nová pracovní místa v posledních měsících v silném uptrendu a míra nezaměstnanosti klesala. (Hawkish)
• Výdaje domácností a fixní investice nadále silně rostly. (Hawkish)
• Inflace (zahrnující i bez energií a potravin), CPI se blíží 2 procentům. Ukazatele dlouhodobějších inflačních trendů se změnily jen nepatrně. (Neutrální)
• FOMC očekává další trvalý ekonomický růst a silný trh práce. Zvýšení sazby o 25 bazických bodů a při popisu měnové politiky odstranily slovo „akomodativní“. (Hawkish)
• Fed pozorně sleduje celosvětový hospodářský a finanční vývoj i inflační tlaky. (Neutrální)
• Rozhodnutí bylo jednomyslné. (Hawkish)

FED statement lze označit jako velmi hawkish.

Oslabení dolaru vyplývalo ze skutečnosti, že trh již cenu zahrnul a zaměřuje se na další faktory, jako je obchodní válka a politika ostatních centrálních bank.

Změny provedené v projekčních materiálech.
• FOMC zvýšil prognózu růstu v roce 2018 z 2,8% na 3,1%. Zvýšil prognózu růstu v 2019 z 2,4% na 2,5%. Ponechal prognózu v 2020 na 2%. (Hawkish, protože Fed zvýšil odhad HDP o 0,6 procenta na posledních třech setkáních)
• FOMC zvýšil prognózu míry nezaměstnanosti v 2018 z 3,6% na 3,7%. Zachoval beze změny prognózu pro rok 2019 a 2020 na úrovni 3,5%. (Neutrální)
• FOMC udržel prognózu inflace v roce 2018 beze změn na úrovni 2,1 procenta a snížil v 2019 z 2,1 procent na 2 procenta. Ponechal prognózu na rok 2020 na úrovni 2,1%. (Neutrální)
• FOMC drží svou prognózu jádrové inflace v roce 2018 beze změny na 2 procentech. Zachoval nezměněný odhad pro rok 2019 a 2020 na 2,1 procent. (Neutrální)
• FOMC podržel prognózu sazby Federálních fondů v roce 2018 na 2,4%, 2019 na 3,1% a v roce 2020 na 3,4%. (Neutrální)
S výjimkou růstu se prognóza Fedu nezměnila.

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.