Podle očekávání FOMC na včerejší schůzce zvýšil úrokové sazby o 25 bazických bodů. Aktuální sazba federálních fondů je 200-225 bazických bodů.

Prohlášení o měnové politice –
• Trh práce nadále posiluje, hospodářská aktivita stoupá silným tempem. (Hawkish, protože se mění ze solidní na silné)
• Nová pracovní místa v posledních měsících v silném uptrendu a míra nezaměstnanosti klesala. (Hawkish)
• Výdaje domácností a fixní investice nadále silně rostly. (Hawkish)
• Inflace (zahrnující i bez energií a potravin), CPI se blíží 2 procentům. Ukazatele dlouhodobějších inflačních trendů se změnily jen nepatrně. (Neutrální)
• FOMC očekává další trvalý ekonomický růst a silný trh práce. Zvýšení sazby o 25 bazických bodů a při popisu měnové politiky odstranily slovo „akomodativní“. (Hawkish)
• Fed pozorně sleduje celosvětový hospodářský a finanční vývoj i inflační tlaky. (Neutrální)
• Rozhodnutí bylo jednomyslné. (Hawkish)

FED statement lze označit jako velmi hawkish.

Oslabení dolaru vyplývalo ze skutečnosti, že trh již cenu zahrnul a zaměřuje se na další faktory, jako je obchodní válka a politika ostatních centrálních bank.

Změny provedené v projekčních materiálech.
• FOMC zvýšil prognózu růstu v roce 2018 z 2,8% na 3,1%. Zvýšil prognózu růstu v 2019 z 2,4% na 2,5%. Ponechal prognózu v 2020 na 2%. (Hawkish, protože Fed zvýšil odhad HDP o 0,6 procenta na posledních třech setkáních)
• FOMC zvýšil prognózu míry nezaměstnanosti v 2018 z 3,6% na 3,7%. Zachoval beze změny prognózu pro rok 2019 a 2020 na úrovni 3,5%. (Neutrální)
• FOMC udržel prognózu inflace v roce 2018 beze změn na úrovni 2,1 procenta a snížil v 2019 z 2,1 procent na 2 procenta. Ponechal prognózu na rok 2020 na úrovni 2,1%. (Neutrální)
• FOMC drží svou prognózu jádrové inflace v roce 2018 beze změny na 2 procentech. Zachoval nezměněný odhad pro rok 2019 a 2020 na 2,1 procent. (Neutrální)
• FOMC podržel prognózu sazby Federálních fondů v roce 2018 na 2,4%, 2019 na 3,1% a v roce 2020 na 3,4%. (Neutrální)
S výjimkou růstu se prognóza Fedu nezměnila.

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 82.70% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 82.70% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.