Globální spekulativní kapitál má novou hračku s poněkud nezvyklým označením „2019nCoV“. Aktuální informace hovoří o dramatickém intra denním nárůstu potvrzených infikovaných osob v Číně a zvyšující se mortalitě, exportu viru po celém světě (USA, Indie, Japonsko, UK, Itálie, Německo…) a nebývalém nárůstu hodnoty farmaceutických firem, které ne vždy nutně vyvíjejí antivirotika, ale postačí, když produkují ochranné pomůcky.

Tento stav, který pomalu přerůstá z mediální paniky do veřejného šílenství výrazně poškodí nejen letecké společnosti, které houfně oznamují dočasné ukončení leteckých spojení s pevninskou Čínou, ale také velké globální řetězce poskytující rychlé občerstvení. Ty zavírají stovky svých poboček, vedle nich situace dopadá na producenty základních materiálu, jako je ocel a ropa. Naopak pro mnohé vlády je to, cynicky řečeno, vítaná situace, která může napomoci odvrátit pozornost od domácích problémů na neurčitý, neutrální, objektivně nikým nezaviněný vir, který hrozí decimací světové populace.

Makroekonomické důsledky mohou být v případě nejčernějších scénářů katastrofální, a to zejména pro Čínu, když se aktuálně hovoří o poklesu GDP v řádech desetin procent (0,4-0,6 %), což aktuálně více než nahrává D. Trumpovi, který si nemohl lepší start roku, po podepsání americko-čínské dohody (fáze 1) přát. Vnitřní tlak v Číně a současně odříznutí země od zahraničí, kdy země sousedící s Čínou uzavírají své hranice a neumožňují dopravu z regionů postižených koronavirem, umožňuje americké reprezentaci zvýšit tlak na výhodné podmínky fáze 2. Americká administrativa navíc stupňuje svůj tlak i tím, že aktuálně přirovnala cestu do Číny, z hlediska nebezpečí, k cestě do Afghánistánu, nebo Iráku.

Čína současně zrušila všechny společenské aktivity (sportovní akce, kulturní akce etc.), kde by zvýšená koncentrace lidí mohla napomoci šíření viru, což dále podporuje naši úvahu o možném silném impaktu na LOH 2020 v Japonsku.

Mezi možnými adepty, pokud nepočítáme letecké společnosti a zemědělské producenty, patří výše uvedené nadnárodní řetězce jako je Starbucks (NASDAQ: SBUX), který uzavřel více než 2000 provozoven v pevninské Číně, nebo Apple (NASDAQ: AAPL), kde hrozí výpadek v čínské produkci. Čínský retailový gigant Alibaba (NZSE: BABA), který realizuje vice než 90 % svých obchodů v Číně, by mohl také na situaci doplatit propadem Q1 výsledků.

Prodloužení této „krize“, eskalace dynamiky výskytů mimo území Číny a gradace mortality mohou mít další výrazné dopady na světové trhy. V této souvislosti se podle odhadů brokera Tradecentrum země jako Japonsko nebo Švýcarsko budou muset připravit na turbulentní pohyby na devizových trzích, když pokračující, nebo zhoršující se situace „2019nCoV“ bude nadále vytvářet tlak na zhodnocování jejich národních měn, zhoršovat obchodní bilanci a vytvářet tlak na poptávku po těchto měnách, kterou však nebude možné na úrovni CB upravovat. Následný odliv obav pak naopak intenzivně v několika málo hodinách nebo dnech měny oslabí.

Zástupce Číny v OSN v pátek ve Vídni uvedl, že počet nakažených je k dnešnímu dni 9 800 a počet mrtvých byl 213.

 

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.