Je téměř jisté, že Federální rezervní banka (Fed) oznámí novou vyšší úroveň klíčové sazby na zítřejším prohlášení, po dvoudenním zasedání měnového výboru (26. Září). V červnu vedoucí představitelé Fedu oznámili, že dvě další zvýšení sazeb o 0,25% jsou ve druhé polovině roku 2018 pravděpodobné, a toto prohlášení bylo podpořeno příznivými ekonomickými údaji zveřejněnými během posledních několika měsíců. Rychlejší růst mezd presentovaný v posledních statistikách trhu práce také silně hovoří ve prospěch pokračujícího zpřísňování měnové politiky.
Zatímco tón statementu FED by měl zůstat poměrně optimistický, investoři budou sledovat především změny odhadů Fedu, naznačujících, případně vedoucích ke změně budoucích úrovni pro klíčové sazby v nadcházejících letech. Průměrné odhady rady guvernérů v posledních čtvrtletích vzrostly a nyní ukazují na celkově čtyři zvýšení (o 0,25%) v roce 2018 a další tři navýšení v roce 2019. Bylo by překvapivé, kdyby v září došlo ke změnám v těchto predikcích, a to zejména proto, že ekonomika roste v souladu s cílením Fedu z června 2018.
Mohlo by však dojít k mírné změně odhadované úrovně do konce roku 2020, a zejména v dlouhém období. Dokonce, i když ostatní vedoucí představitelé nebudou měnit své předpovědi, příchod nového místopředsedy Fedu (Richard Clarid, který nahradí Stanleyho Fischera) by mohl stačit ke změně mediánu odhadu odpovídajících dlouhodobých sazeb federálních fondů. Tento odhad, který je ekvivalentní neutrální sazbě, by se mohl snadno pohybovat od 2,875% na 2,750% nebo 3,000%. Fed může také ve svém vyjádření zmínit, že postoj měnové politiky zůstává akomodativní, jelikož klíčové sazby se blíží neutrální sazbě. Žádná z těchto změn by neměla být považována za silný ukazatel toho, co očekávat od Fedu. Jerome Powell a jiní představitelé Fedu nedávno naznačili, že nevnímají důležitost odhadů neutrální sazby jako vodítko pro měnovou politiku.

Důsledky: Většina členů Fedu je stále komfortní s trendem pokračujícího zpřísňování měnové politiky; tedy že Fed zvýší klíčové sazby o 0,25% p.q. po určitou dobu. Přestože lze očekávat mírné změny v predikcích Fed, bylo by překvapivé, kdyby signalizovaly skutečnou reformulaci tohoto konsensu. Změna počtu navýšení pro rok 2018 nebo 2019 by však byla skutečně překvapením a trh dluhopisů by pravděpodobně silně reagoval.

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.