FED - Monetární politika - TradeCentrum TradeCentrum

🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

FED stojí před těžkou volbou; umožnít rekordní boom corporátních dluhopisů a osobních půjček, nebo hledat jiné nástroje, než snížení IR pro support domácí ekonomiky.

Současný boom je silně postaven na úvěrech. Je to proto, že v dnešním fiat režimu peněžních prostředků zvyšují centrální banky, v úzké spolupráci s komerčními bankami, množství peněz tím, že rozšiřují půjčky – úvěry, které nejsou podpořeny „reálnými úsporami“, nebo jinak řečeno, multiplikace roste nad reálnou mez. Umělý nárůst nabídky úvěrů tlačí tržní úrokové sazby směrem dolů – tedy pod úroveň, která by převažovala, kdyby nedošlo k umělému růstu nabídky bankovních úvěrů.

V důsledku toho klesají úspory, roste spotřeba a investice rostou a začíná „boom“. Takový boom však může trvat jen relativně krátkou, omezenou dobu. Jeho pokračování je podmíněno tím, že se do systému dostává stále více úvěrů, které jsou poskytovány za stále nižší úrokové sazby. Posledních deset let je dobrým příkladem: Snížení úrokových sazeb Fedu a měnové expanze ve finanční a ekonomické krizi 2008/2009 pomohly bankovnímu sektoru tím, že generovaly stále více úvěrů.

 

Jak úvěrová politika nabrala dynamiku, ceny akcií a bydlení začaly opět růst. Fedu se podařilo obnovit „režim inflace cen aktiv“. V prosinci 2015 se však tvůrci měnové politiky ve Washingtonu D. C. rozhodli brzdit dynamícký a téměř exponenciální růst dluhového financování tím, že začali zvyšovat úrokové sazby. Do prosince 2018 Fed vrátil IR do pásma mezi 2,25 až 2,5%. Kardinální otázkou nyní je, jakým směrem se nyní vydá…

Fed v poslední době signalizoval, že chce vyčkávat, pokud jde o další rozhodnutí o úrokových sazbách. Finanční trhy však mají svůj vlastní názor: Zdá se, že očekávají, že cyklus zvyšování IR Fedu již skončil a že centrální banka bude dříve či později znovu úrokové sazby snižovat. Pravděpodobnost, že se toto očekávání ukáže jako správné, je poměrně vysoká: Pokud chce Fed udržet boom, nemá jinou možnost než se vrátit k politice potlačování úrokových sazeb.

Finanční trhy jsou optimistické, a věří, že Fed uspěje v úsilí zamezí situaci, kdy se boom změnil v další krach. Pokud totiž centrální banka efektivně drží vývoj tržních úrokových sazeb pod kontrolou, boom může přetrvat o něco déle – obvykle růst tržních úrokových sazeb a / nebo omezení úvěrů předurčuje změnu trendu, bod, kdy se boom změnil v propad. V této souvislosti nemusí být příliš překvapující, že se investoři příliš nezajímají o to, že by něco mohlo nabrat negativní směr.

Současný boom způsobuje problémy. Pokud je tržní úroková sazba uměle potlačena, lidé méně šetří a spotřebovávají více ze svých příjmů – ve srovnání se situací, kdy tržní úroková sazba nebyla uměle snížena. Kromě toho firmy investují do projektů, které by nebyly realizovány, pokud tržní úroková sazba nebyla manipulována směrem dolů. Jinými slovy: uměle snížená tržní úroková sazba vede k neudržitelné struktuře výroby a zaměstnanosti.

Růst může trvat déle, než lidé očekávají. Pokud například firmy přijdou s růstem produktivity, celková udržitelnost dluhu ekonomiky se zlepší a růst se prodlouží. Nezbytnou podmínkou ekonomického růstu je však to, že úroková sazba je tlačena na stále nižší úroveň a do systému proudí úvěry a peníze. Logickým koncem této měnové politiky je situace, kdy je tržní úroková sazba v podstatě dotlačena dolů na nulu. Co se bude následovat na hladině Zero IR?

Jednoduchý příklad může pomoci odpovědět na otázku. Předpokládejme, že existuje veřejně obchodovatelná firma. Pro příštích 20 let má návratnost kapitálu 5% ročně. Pokud si koupíte akcie za 100 USD, bude návratnost investice 5% p.a. Pokud si koupíte firmu za, řekněme, 50 US $ (jen když je na trhu panika), návratnost investic bude vyšší, v tomto případě to bude 8,7% p.a. Result těchto čísel by měl být zcela zřejmý: čím nižší je kupní cena, tím vyšší je návratnost investic.

Předpokládejme, že tržní úroková sazba je 5% p.a., a vaše akcie se obchodují na 100 USD. Finanční trhy pak očekávají, že tržní úroková míra poklesne, řekněme, kolem 3% p.a. V tomto případě by se cena akcií společnosti pohybovala až na 146,91 USD (ceteris paribus). Tento nárůst cen by investorům generoval zisk téměř 47% – což je velmi solidní výsledek! Nicméně, každý, kdo koupí akcie za již zvýšenou cenu by v následujících letech vydělal jen 3% p.a.

Co by se stalo, kdyby investoři očekávali, že úroková sazba dále poklesne na, řekněme, 0,10%? Cena akcií by se ještě zvýšila a dosáhla hodnoty 260,08 USD, což by investorům přineslo další jednorázový zisk ve výši 77,03% [(260,08 / 146,91 – 1) * 100]. Jakmile cena akcií vzroste na tuto úroveň, každý investor, který nakupuje akcie na této cenové hladině, realizuje výnos pouze 0,10% p.a. ve zbývajících 20 letech. V tomto kontextu můžeme nyní pochopit, kam snížení úrokových sazeb centrálních bank povede, resp. Může vést.

Downgrade IR vyvolává tendenci přetahovat všechny výnosy v ekonomice směrem dolů a směrem k tržní úrokové sazbě stanovené centrální bankou; IR je samozřejmě na uměle potlačené úrovni. Teoreticky se tento proces projevuje jako cenová bublina aktiv – nejen ovlivňující ceny akcií, ale i ceny vládních a korporátních dluhopisů, nemovitostí, pozemků a komodit (které jsou oceňovány podle jejich diskontovaného produktu mezní hodnoty).

Pokud úrokové sazby a výnosy dosáhnou dna, lidé mají jen malý důvod šetřit a investoři nejsou příliš motivováni investovat. Spotřeba se zvyšuje na úkor úspor a roste spotřeba kapitálu. Stávající kapitál bude spotřebován a nebude nahrazen. Může chvíli trvat, než lidé zjistí, že měnová politika centrální banky, která tlačí úrokovou sazbu na stále nižší úrovně, nepřinese prosperitu, ale je velmi škodlivá, ba dokonce zničující z hlediska historicky krátkého období, a do značné míry niveluje výhled na další eknomický růst, tedy prosperitu společnosti jako takové,

Jakmile si investoři uvědomí, že ekonomika ztrácí svou sílu, prudce klesají ceny aktiv, které byly dříve pákovány velmi nízkou úrokovou sazbu. Například v případě akcií se očekávání zisku sníží a trh ve svých výhledech akceptuje regresní vývoj cen akcií. Klesající ceny aktiv tvrdě dopadnou bilance spotřebitelů a podniků. Jejich kapitálové pozice a úvěrové pozice se zhoršují. Špatně odhadnuté investiční projekty, obecně investice se hroutí a boom se překlápí do regrese.

Měnová politika snižování úrokových sazeb není řešením problémů první instance. V krátkodobém horizontu může tato monetární politika vypadat slibně, ale je to cesta k ekonomické destrukci. Čím déle ekonomický růst pokračovat v politice ultra nízkých úrokových sazeb centrálních bank, tím větší bude následná krize – v souladu s ekonomy Austrian School of Economics, např. Murray N. Rothbard.

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 85.39% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 85.39% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.