FOMC: Očekává se, že federální výbor pro otevřený trh (FOMC) zmírní svá doporučení, ale přesto i nadále signalizuje, že bude pravděpodobně zapotřebí další zvyšování úrokových sazeb vzhledem k posunu tónu účastníků FOMC po prosincovém jednání (trh očekává dvě zvýšení IR, tedy podstatné zmírnění utahování monetární plitiky, než v 2018, přesto však dlší graduální zpřísňování trhu a dosažení cíle FEDu, jak o tom hovoří např. Barclays a další).
Očekává se, že komise bude popisovat ekonomickou aktivitu jako „solidní“ tempo růstu, na rozdíl od „silného“. Listopadové a prosincové minuty (zpožděné zveřejnění jednání FOMC) obsahují méně použití slova „silné“ než v srpnu a září. v lednu pravděpodobně ještě dále frekvence poklesne. Pokud tomu tak bude, může dojít k mírnému snížení ratingu, resp. Odhadu vývoje.
Očekává se, že na data zaznamenaly pokles kompenzace inflace. Neschopnost tak učinit v prosinci mohla být chybou, neboť vyvolávala obavy trhu, že Fed bude příliš utahovat měnovou politiku.
Mnozí členové FOMC otevřeně deklarovali nutnost být trpěliví, pokud jde o inflaci pod cílovou mírou, a potvrdili tak tenzi k poklesu kompenzace inflace.
Na tiskové konferenci bude J. Powell pravděpodobně muset vyřešit dilema, jakým způsobem signalizovat fakt, že Fed zpomalí nebo zastaví bilanční outflow. Podle tržního koncensu bude zdůrazňovat, že politika úrokových sazeb je primárním nástrojem pro vyladění politiky FED, ale že výbor je připraven změnit svou politiku, pokud by došlo k výraznému zhoršení výhledu.
Trh čeká, že Fed bude aktualizovat své zásady a plány pro normalizaci politiky (platné de facto od roku 2014), aby odrážely přijaté postkrizové operační rámce (např. IOER, RRP, velkou rozvahu, portfolio Treasury), na rozdíl od předkrizových rámce kontroly úrokových sazeb založené na zůstatcích rezerv de minimis a operacích na volném trhu. Je pravděpodobné, žeJ. Powell by mohl tuto skutečnost oznámit na tiskové konferenci po schůzce a vydat aktualizované zásady a plány společně s prohlášením po zasedání. Aktuálně je zřejmé, že takovýto krok je již dávno zpožděný…

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.