EUR / USD: Jednotná měna, po údajích o přebytku obchodní bilance Evropské unie (zboží) se Spojenými státy, které ukázaly, že v prvních třech měsících roku 2019 se bilance snížila, oslabila. Pokles dále pokračoval po docketu dat z USA, zejména trhu práce, resp. Benefitů v nezaměstnanosti a dalších datech. Evropská měna se aktuálně obchoduje na 1.1191 -0,14% (1255 GMT), když v pondělí dosáhla hodnoty 1,1263. Tj. nejvyšší hodnota od 1. května.
Rezistence se nachází na 1.1262 (22. dubna High), prolomení nad cílí na 1.1304 (18. dubna High).
Support je na 1.1187 (1.května Low) propad níž může přetáhnout pár do 1.1140 (24. dubna Low).

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.