EUR/JPY vymazal ztráty a pár se krátce dostall pod úroveň 200-DMA.
Euro mírně posílilo na základě zpráv, že Itálie plánuje snížit svůj rozpočtový schodek na 2% v roce 2021.
Jednotná měna byla v posledních několika obchodních dnech vystavena obrovskému tlaku, protože rozhodnutí italské vlády přijmout deficit rozpočtu ve výši 2,4% způsobilo obavy z poklesu ratingu.
Aktuální pohled trhu se soustředí na diferenciál výnosů dluhopisů Itálie-Německo, který bude rozhodující pro další směřování. Nebude-li relativně rychle sníženo, pak může EUR odevzdat zisk.
Parita je na silném supportu na 200-DMA a další pokles pouze při decisivním prolomení pod tuto úroveň, možný test 38,2% Fib na 129,52.
Rozhodující uzavření nad 5-DMA předpokládá další vzestup.
Supporty: 131 (konvergované 21-EMA a 200-DMA), 130.14 (55-EMA), 129.23 (8. května low)
Rezistence: 131,74 (5-DMA), 132, 132,46 (1. října high)

Graf: EUR/JPY

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.