Jednotná měna vykazuje kolísavost, jak se blíží ECB monetary meeting (25/10) a rozhodnutí o měnové politice ECB.
Pokud ECB zůstane optimistická ve výhledech inflačního vývoje a sníží rizikovost poklesu růstu, lze očekávat posilování společné měny.
Vliv na vývoj mají i zprávy, že italská vláda je připravena upravit rozpočtově-deficitní opatření v roce 2019, pokud trhy budou reagovat negativně na plánovaný poměr deficitů vůči DGP – “ Il Messaggero“.
Tento krok by mohl posílit sentiment na trzích podporujících euro. Trhy budou pečlivě sledovat italsko-německý diferenciál výnosů dluhopisů pro další impuls.
Technicky: silná podpora na denním cloud. Prolomení dolů potvrzuje oslabování.
Na druhé straně, průlom nad 55-EMA pravděpodobně povede k dalšímu posilování až do 200-DMA.
Úrovně podpory – 128,44 (cloud base), 127,87 (61,8% Fib)
Úrovně odolnosti – 129,11 (5-DMA), 129,93 (55-EMA), 130,60 (200-DMA)
Graf: EUR/JPY

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.