EUR / CAD obchoduje o 0,23% výš, aktuálně okolo ceny 1.503.
Pár se obchoduje ve vzrůstajícím trendu a je pravděpodobné, že tento trend bude i nadále pokračovat.
Cena překročila hranici 55-EMA a bude testovat hlavní trendovou rezistenci na úrovni 1.5185.
Prudký pokles cen energií a náhlé pochybnosti ohledně průchodu revidované dohody NAFTA demokratickým kongresem mají impakt na kanadský dolar.
Trhy se nyní soustředí na údaje o kanadském CPI pro další impuls.
Pár se obchoduje v patternu klesajícího klínu a klesá k vrcholu klínu, čímž pohání dvojici výše.
Podporované úrovně – 1.5014 (55-EMA), 1.4976 (5-DMA)
Úrovně odporu – 1,5084 (23,6% Fib), 1,5185 (trendová rezistence)

Graf: EUR/CAD

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.