DAX30 (dvojitý vrchol kolem 11000) zastavil své 10denní posilování a mírně oslabil. Index vzrostl z hodnoty 10281 téměř o 6,75% a následně ztratil více než 1,5% z hodnoty 10977. V současné době se obchoduje kolem 10820.
Index je vystaven rezistenci okolo 11000 a jakýkoli průlom nad tuto hladinu cíli 11287 (300-4 H EMA) / 11555.
Na dolní straně prolomení pod 10781 (78,6% fib) potvrzuje slabost a zlomení pod tuto hladinu cíli 10689/10402.
Graf: DAX

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.