DAX30 zastavil svůj desetidenní vzestup a proběhlo vybírání zisků a konsolidace. Index vzrostl z hodnoty 10281 téměř o 6,75%. V současnosti obchoduje kolem 10880.
Index je před silným odporem okolo 11000 a prolomení této úrovně cíli 11287 (300-4 H EMA) / 11555.
Na spodní straně orolomení pod 10785 potvrzuje slabosti a potáhne index k 10689/10402.
Graf: DAX

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.