Poté, co se japonský export do Číny v předchozích měsících zvýšil, obnovená kontrakce v důsledku nákazy koronavirem podtrhuje potenciální růst rizika a oslabení naděje na oživení vývozu v krátkodobém horizontu.

Japonský nominální vývoz zboží klesl v lednu 2020 o 2,6 procenta y / y (po -6,3 procenta y / y v prosinci), přičemž největší pokles byl zaznamenán u vývozu do USA (o 7,7 procenta) a Číny (o 6,4 procenta).

Pokles komodit je způsoben především klesajícím vývozem strojů (o 9,5 procenta) a v případě vývozu do USA nižším exportem automobilů. Po očištění o cenové dopady objem vývozu v lednu poklesl o 2,4 procenta y / y poté, co v prosinci poklesl o 1,2 procenta.

Zatímco lednová čísla pravděpodobně odrážejí určité zkreslení způsobené čínským lunárním novým rokem, obnovený pokles vývozu do Číny podtrhuje nárůst rizika v prvním čtvrtletí vzhledem k tomu, že nedávné propuknutí koronaviry (COVID-19) pravděpodobně oddálí zotavení japonské ekonomiky.

Nominální dovoz zboží klesl v lednu o 3,6 procenta y / y (po -4,9 procenta v prosinci), zatímco objemy dovozů klesly o 3,4 procenta y / y (ve srovnání s -0,4 procenta v prosinci), což naznačuje, že domácí poptávka a aktivita zůstaly po poklesu GDP ve čtvrtém čtvrtletí slabé. Sezónně očištěná obchodní bilance dosáhla schodku 224 miliard jenů (ve srovnání se schodkem 107 miliard v prosinci).

Vzhledem k tomu, že zahraniční objednávky strojů a obráběcích strojů jsou i nadále slabé, lze očekávat, v součinnosti s nepřesvědčivým inflačním vývojem, že BoJ bude muset podniknout další kroky, aby odvrátila hrozbu recese a deflace. Další stimuly ekonomiky dodáním na trh dodatečné likvidity se však zdají být jen málo účinné a pokud tato situace přetrvá, při velmi utaženém trhu práce, lze očekávat, že japonský jen bude kontinuálně oslabovat.

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 85.81% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
Upozornění na riziko: U 85.81% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty