Čínskou ekonomiku více ohrožuje situace v bankovním sektoru, než Trade War s USA - TradeCentrum TradeCentrum

🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

Obchodní spor s USA není nějvětším čínským problémem, bankovní sektor ji ohrožuje mnohem víc.
Minulý týden Bank of China oznámila devalvaci Yuanu na úroveň zhruba ¥ 7 na $ 1, což je cenová hladina přibližně realizovaná naposledy v dubnu 2008. Trumpova administrativa jako protikrok nivelace v září deklarovaného zavedení cel (10%) na čínský export do USA označila Čínu za manipulátora měnového kursu, což je standardní čínská politika, která Washington dlouhodobě ohrožuje, nicméně nikdy proti těmto praktikám nezasáhl.
Graf 1: USD/CNY

Ironií je, že Čína roky uměle podporovala svou měnu – spíše než aby ji držela na nízké úrovni,tlačila ji uměle nahoru – někteří analytici tvrdili, že yuan by klesl o 30-40%, pokud by měl volný floating, jako např. USD. Jak lze očekávat od politického konfliktu, tento krok byl méně o skutečnostech a více o postavení, protože obchodní válka mezi Trumpem a Čínskou komunistickou stranou (ČKS) stále víc eskaluje a obnažuje tak snahu obou aktérů – D. Trumpa i Si Ťin-pching hrají více o domácí publikum, než o širší mezinárodní aspekty sporu – oba pro tyto mocenské „tanečky“ mají dobrý důvod a oběma může neúspěch zlomit vaz.
Reakce trhu na opětovnou eskalaci napětí mezi dvěma největšími světovými ekonomikami mluví sama za sebe. Pondělní (5. Srpna) masivní výprodej naznačuje, že trh očekával určitou dohodu mezi oběma zeměmi. Možná si Wall Street myslela, že Trump zoufale potřebuje jakoukoliv dohodu, kterou by se demonstroval v předvolebním boji, nebo že politické tlaky v Hongkongu zmírní postoje Pekingu. V každém případě koncentrovaný pohled finančních trhů upozorňuje na zásadnější problém – trhy si stále myslí, že Trumpova obchodní politika představuje pro čínské hospodářství největší riziko.
Trumpovy tarify byly Xiho politiku silným atakem; Nejenže ovlivnily čínský vývoz do USA (v červenci pokles o téměř 8%), ale – možná ještě důležitějším faktorem je, že odvetná cla na americké zboží (zejména zemědělské produkty, jako je sója a vepřové maso) přispěla ke zvýšení inflace potravin v zemi. Tyto rostoucí životní náklady spojené se zpomalením ekonomického růstu – který Xi nazval „nový standard“ – určitě přináší komunistické straně výrazné nesnáza a tlaky.
To je však menší hrozba vzhledem k reálnému problému Číny: čínský bankovní systém je v hluboké krizi.
Před dvěma měsíci čínská vláda převzala Baoshang Bank, malou instituci se sídlem v Mongolsku. Za zmínku stojí nejen kroky vlády, ale skutečnost, že se jednalo o zcela novou situaci. Přestože komunistická strana mohla utajit své kroky, podpořila nesčetné spekulace, že v minulosti došlo k podobným převzetím tím, že celou záležitost prezentovala ve finančním tisku. Úředníci pro oznámení dokonce vybrali agenturu Reuters, kterou tak upřednostnili před domácím zpracovajstvím.
Je možné uvažovat o tom, že opatření vlády měla vyslat signál, že ČKS si je vědoma větších problémů ve svých regionálních bankách a je připravena v případě potřeby podniknout kroky. Vláda ve skutečnosti navázala na toto převzetí zavedením nového programu pojištění vkladů, aby „pomohla finančním institucím vyrovnat se s riziky a zavést exit mechanismus“.
Koncem července se další banka ocitla v krizi, tentokrát větší regionální banka Jinzhou. Ačkoliv byla čínskou vládou navržena jiná metoda, než výslovné převzetí, jako v případě Baoshangu, musela znovu zasáhnout státní finanční instituce, které nakupovaly podíly v selhávající bance.
I když je možné, že Baoshang a Jinzhou jsou izolovanými incidenty, mnoho čínských analytiků varuje, že toto je jen první otřes nadměrně využívaného finančního systému, který začíná trpět důsledky let umělé úvěrové expanze.
Koneckonců, země prošla v posledním desetiletí masivním rozšiřováním úvěrů. Od roku 2008 se celkový dluh Číny vůči HDP téměř zdvojnásobil a v roce 2019 překročil hranici 300% k HDP. Existuje řada důvodů. proč jsou čínské dluhy obzvláště znepokojivé.
Za prvé, největší hybnou silou čínského dluhu je méně vládní agenda s výraznou převahou podnikového zadlužení. Podle MMF činil v roce 2017 nefinanční podnikový dluh téměř 160% HDP. (Pro srovnání, americký podnikový dluh, sám o sobě vysoký, činí 48% HDP.) Ještě znepokojivější je skutečnost, že podniky podporované státem byly nejagresivnější v rizikovém chování; jejich podíl představuje 85% všech standardních půjček v zemi.
Graf 2a: likvidní závazky vůči hdp

Zdroj:

Podobně jako u společnosti American GSE v období před finanční krizí, státní podpora těchto firem poskytla těmto společnostem konkurenční výhodu v úvěrových hodnoceních a pomohla vytlačit soukromé firmy z přístupu k půjčkám. Právě tyto státem podporované firmy se samozřejmě zajímají spíše o ziskovost než o naplnění přání vůdců místní správy. Výsledkem je, že mnoho z těchto půjček bylo použito na projekty, které nikdy nebyly ziskové. Je to dluh, který nikdy nebude splacen.
Existují i jiné důvody, proč je čínská zadluženost potenciálně volatilnější než v jiných zemích.
Jak poznamenal minulý rok UFM: Čínský dluh není ohromující kvůli objemu – více než 34 bilionů dolarů – ale protože toto číslo se za sedm let ztrojnásobilo (2007–2014) … Nejen rychlost růstu dluhu, ale také složení dluhu je alarmující. Téměř polovina z toho balíku pochází z realitního sektoru a souvisejících odvětví a nejméně dalších 30 procent je produktem zprostředkovatelů stínového bankovnictví, jejichž finanční diskrétnost je vysoce pochybná.
Výše uvedené stínové bankovnictví je další nepříjemností, které úředníci ČKS dlouhodobě obávají a zdá se, že ani postup regulátora tento sektor nijak výrazn neomezil.
Stínové bankovnictví zahrnuje finanční instituce – často tradiční banky -, které nabízejí drobným zákazníkům vyšší výnosy z přijímáných vkladů do produktů, které se nazývají „správa majetku“ (IMF nedávno kritizoval tuto situaci v čínském finančním sektoru a doporučil regulaci rázný postup proti pear to pear společnostem a jiným zprostředkovatelům kompletujícím poptávku a nabídku, většinou na bázi elektronických platforem, často mimo dosah zákonné regulace). Tyto peníze jsou pak svázány a půjčovány společnostem, případně jednotlivcům, které nemohly získat tradiční půjčku (cca 28% procent číňanů má kreditní ohodnocení, které udává jejich schopnost splácet své dluhy, oproti více než 85% Američanů, u korporací se jedná o méně něž 10%, oproti cca 49% amerických firem). Tyto produkty byly v zemi velmi atraktivní díky své schopnosti nést vyšší úrok, než tradiční bankovní účty.
Samotná povaha stínového bankovnictví s sebou nese více rizika než tradiční bankovní systém. Vzhledem k dominanci tradičních úvěrových trhů ze strany státu jsou stínové banky zoufale potřebným zdrojem úvěrů pro soukromé firmy, ale s vyššími náklady. Zatímco se Peking v loňském roce pokusil – úspěšně – zpomalit růst tohoto sektoru, opustil toto úsilí vzhledem k současné obchodní válce v roce 2019.
Většina odvětví stínového bankovnictví se vyskytuje ve formě trustových projektů regionálních bank, jako jsou Banky Baoshang a Jinzhou. V době jejich převzetí se věřilo, že investice stínového bankovnictví tvořily 25% aktiv Baoshangu. Mezitím Moody’s varuje, že v této rizikové třídě rychle roste objem denominovaných aktiv.

Čínské bankovní rozvahy jsou zvláště spletité. Jak poznamenal Bloomberg, komplikací vypořádání Jinzhou je skutečnost, že „výkazy jsou natolik zmatené, že stále nebyla schopna zveřejnit své finanční údaje za rok 2018“. Další komplikací je obecná nedůvěra v čínské auditorské firmy a spolehlivost finančních výkazů uvnitř jak uvedí Wall Street Journal začátkem tohoto měsíce. Kvalita těchto půjček – v tradičním i stínovém bankovním systému – je tedy velkým otazníkem, který musí čínské regulační orgány při vstupu do těchto institucí vypátrat.
To vše ilustruje, proč je čínský bankovní systém znepokojivým faktorem dalšího vývoje.
Selhání těchto firem má dále důsledky pro jejich partnery. Bezprostředně po výpomoci Baoshangu jsme zaznamenali dramatický nárůst úrokových sazeb na mezibankovních úvěrech a požadavků na zajištění, protože velké banky se při poskytování úvěrů podobným institucím zvýšily opatrnost. Ve skutečnosti čínská „velká čtyřka“ minulý týden zaznamenala pokles hodnot na rekordní minima, protože se zvýšila očekávání, že v blízké budoucnosti budou požádáni o pomoc menším institucím, což je známkou toho, že se všeobecně očekává, že pád bank není zdaleka u konce.
Někteří analytici (Kyle Bass a další) uvádějí, že v Číně existuje téměř 500 bank, jejichž stav je označen samotnou vládou za znepokojivý. Pokud je to pravda, je možné, že ČKS brzy bude čelit své největší finanční krizi v moderních dějinách.
Ačkoli je pro vnější stranu obzvláště obtížné mít solidní přehled o skutečné ekonomické síle Číny, existuje silný důvod se domnívat, že země čelí vysoce zadluženému bankovnímu systému plnému půjček pochybné kvality a narůstajících selhání bank. Zatímco většina médií zůstává zaměřena na Trumpa a obchodní jednání, největší hrozbou pro čínskou ekonomiku může být masivní finanční bublina uvnitř bankovního systému.

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 88.02% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 88.02% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.