Víceguvernér Čínské centrální banky (PBoC), Chen Yulu, prezentoval nedávno vytvořené opatření v oblasti měnové politiky na tiskové konferenci, která se konala v pondělí 24. února po zasedání Státní rady. Načrtl tři opatření k posílení další fáze růstu. Jedná se o:

Snížení sazeb s cílem snížit náklady na financování pro malé podniky, které aktuálně trpí nedostatkem likvidity, zemědělství a začínající podniky.

Strukturální měnové nástroje, včetně větších uvolňujících / opětovných kvót a každoročního dynamického posuzování cílených redukcí povinné minimální sazby (RRR – required reserve rate) včetně financování.

Podpora bank, včetně Čínské rozvojové banky (CDB), Exportní a importní banky Číny (EXIM) a Čínské zemědělské rozvojové banky (ADBC).

Snížení sazeb pravděpodobně znamená snížení čínské referenční sazby vkladů. S přihlédnutím k aktuální rally na akciovém trhu si PBoC pečlivě vybere načasování a velikost zásahu.

Banky měly ke konci roku 2019 zhruba 100 bilionů závazků spojených s referenční sazbou vkladů. Roční dynamické hodnocení cílených redukcí RRR pravděpodobně uvolní okolo 500 miliard CNY v dlouhodobých fondech, aby se kompenzovala poptávka po likviditě vyplývající z plateb daně z příjmu právnických osob.

Škrty mohou být oznámeny již v pátek 28. února. Na základě finančních zpráv veřejně kotovaných bank budou nejméně tři státní banky, dvě banky s podílem privátních akcionářů a tři městské banky využívat další snížení o 100 bp jejich RRR.

Potíže v SB výrazně akcentuje nutnost zásahu; přesto, že centrálně řízená čínská politika může přehlédnout potíže malých firem jako nepodstatné a nemusí se výrazně obávat sociálních nepokojů, problémy s nesplácením závazků těchto firem může vést v řetězové reakci k prohloubení druhotné platební neschopnosti i u větších a významnějších hráčů.

Současně upozaděné druhé kole vyjednávání v obchodním sporu mezi USA aČínou nahrává D. Trumpovi, protože Čína je aktuálně nejpostiženějším regionem a její odstřihnutí od dodavatelsko odběratelského řetězce, vnitřní problémy s distribucí zboží a služeb může spolu s USA zvýšit tlak na čínské vedení a promítnout se do hospodářského výsledku země, kde sechyby na vrcholných stranických astátních pozicích neodpouští. Nabízí se tedy možná spekulace, zda-li v tuto chvíli Xi nebojuje více o vlastní přežití, než o zajištění budoucí prosperity.

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 82.74% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 82.74% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.