Čína a Indie jsou dva největší kupci íránské ropy. Společně představovaly více než 50 procent íránského vývozu ropy. Čínské nákupy jsou o něco větší. Vzhledem k aktuálním US sankcím a v souvislosti s narůstajícím obchodním napětím Čína slíbila, že bude nadále dovážet ropu z Íránu i přes sankce USA a společně s EU a Ruskem pracuje na mechanismu, který využívá nově vytvořený speciální platební nástroj (SPV ), který obchází sankce a denominuje ropu mimo USD. Indie na druhou stranu přislíbila, že bude také nadále dovážet ropu, nikoliv z důvodů obchodní války, ale důležitost ropy pro její hospodářství je kardinální a zvýšená cena již vytváří politické napětí v zemi.
Spojené státy naopak pod vedením prezidenta Trumpa vystoupily ze společného komplexního akčního plánu (JCPoA), který je lépe známý jako íránská jaderná dohoda, a od srpna začaly ukládat sankce proti Íránu. V srpnu vstoupilo v platnost první kolo sankcí zaměřených na přístup Iránu k americkému a dolarovému finančnímu systému a další kolo zaměřené na iránský vývoz ropy a bankovní sektor vstoupilo v platnost na začátek listopadu.
Když se novináři zeptali D. Trumpa na fakt, že Čína a Indie oznámily pokračování v dovozu, prezident Trump odpověděl, že Spojené státy se postarají o země, které porušují sankce, jejichž cílem je zastavit vývozy ropy z Íránu.
V září Čína dovezla 0,623 milionu barelů ropy, z nichž 0,18 milionu barelů bylo dodáno prostřednictvím lodí duchů (vypnuté lokační zařízení) a Indie dovezla 0,499 milionu barelů, z nichž 0,14 milionu přišlo přes tento typ lodí.

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.