Čína pravděpodobně vystoupí z teritoria průmyslové deflace do konce tohoto roku.
Průmyslová deflace v Číně se v květnu zhoršila, přičemž výrobní ceny se snižovaly nejrychleji za více než čtyři roky, protože covid-19 pandemie vytvářela tlak na globální poptávku po komoditách.
Čínský národní statistický úřad ve středu oznámil, že PPI propadl v květnu o 3,7% v meziročním srovnání. Květnový pokles byl větší než dubnový -3,1% (pokles Y/Y) a mírně ostřejší, než očekávali ekonomové.
Slabá poptávka ze Spojených států a Evropy měla impakt na komodity, které stlačovaly ceny produkce čínských průmyslových producentů.
Ceny účtované těžaři ropy a zemního plynu oproti minulému roku klesly o 57,6% ve srovnání s dubnovým poklesem o 51,4%. Ceny zpracování paliv v květnu poklesly o 24,4%, což navázalo na dubnový pokles o téměř 20%.
Silnější průmyslová deflace pravděpodobně sníží ziskovost čínských výrobců, která v dubnu vykázala zlepšení poté, co Čína uvolnila pandemické kontroly a přistoupila k restartování své ekonomiky, nicméně obnovéní tenze mezi USA a Čínou přinese výsledky až v dalších měsících a může ještě dále prohloubit ztráty.
Čínská spotřebitelská inflace v květnu klesla na 14měsíční minimum kvůli zvolnění inflace potravin. Index spotřebitelských cen vzrostl oproti předchozímu roku o 2,4%, zpomalil z dubnového růstu +3,3% a byl tak výrazně nižší, než očekávání trhu.
Ceny potravin minulý měsíc vzrostly o 10,6%, když v dubnu rostly o 14,8%, zatímco ceny mimo potraviny se zvýšily o 0,4%, stejně jako v dubnu. Z nepotravinářského zboží v květnu klesly náklady na palivo o 22% ve srovnání s dubnovým poklesem o 20,5%.
Inflace vepřového masa v Číně se v květnu nadále snižovala vlivem moru prasat. Ceny vepřového masa se vyšplhaly o 81,7% a zpomalily z 96,9% v dubnu. Ceny vepřového masa přesto zvýšily celkový index o téměř 2 procentní body.
Chlazení spotřebitelské inflace a pokračující průmyslová deflace by měla Pekingu poskytnout více prostoru k provádění politických impulzů, které by pomohly zmírnit otřesy způsobené pandemií, uvedli ekonomové Nomury v dopise klientům.
Centrální banka bude muset pokračovat v přidávání likvidity snížením části minimálních vkladů, které jsou banky povinny vyčlenit jako rezervy u CB.
Viceguvernér centrální banky Pan Gongsheng minulý týden uvedl, že dopad pandemie na čínskou ekonomiku byl větší, než se očekávalo. Pro podporu růstu a trhu práce budou zavedena další měnová podpůrná opatření.
Očekává se, že čínská ekonomika letos zaznamená růst o 1%, tj. silný propad z předešlého růstu o něco více než 6% v roce 2019, přičemž se světová ekonomika pravděpodobně sníží asi o 5,2%, uvedla Světová banka v pondělí.
Nedávné oživení cen komodit po opětovném otevření hlavních ekonomik po celém světě v kombinaci s oživením domácí poptávky v Číně však znamená, že čínské průmyslové ceny budou pravděpodobně v nadcházejících měsících etablovat dno a budou růst z deflačního území.
Na čínském domácím trhu došlo k zjevnému posunu v politickém postoji, od stabilizace ekonomického růstu k prevenci rizik. To naznačuje, že tvůrci politiky nebudou pravděpodobně uvolňovat další stimulační opatření, jakmile deflační riziko opadne.
Po zrušení ročního cíle hospodářského růstu ze strany ústřední vlády a holubičích prohlášeních o politice od centrální banky deklarovalo čínské ministerstvo financí znepokojení nad rostoucím dluhem.
Čínský ministr financí Liu Kun na pondělním setkání s představiteli místní samosprávy varoval před dluhovými riziky a před snahami o kompenzaci otřesů způsobených pandemií COVID-19 a vyzval úředníky, aby zvážili dlouhodobé následky pokusů o vyřešení krátkodobých problémů zvyšováním deficitu, resp. prohlubováním zadlužení země.

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 82.74% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 82.74% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.