Turecká centrální banka dnes překvapila trh zvýšením 1-týdenní repo sazby o 625 bazických bodů. Střední očekávání mezi analytiky byla zvýšením o 325 bazických bodů na pozadí oznámení CBRT z 3. září, ve kterém uvedla, že „budou nutné kroky k zajištění cenové stability“. Po oznámení byly očekávání široké, v pásmu nulového navýšení, tedy ponechání v původní úrovni, až po nárůst o 725 bps.

Počáteční reakce trhu byla pozitivní pro tureckou liru – USD / TRY na 6,20 z 6,45, což je o 4 procenta silnější lira. Avšak měnový pár je stále výš o cca 9% od zhroucení liry a téměř o 40% od začátku roku 2018.

Dokonce, i když je to krok správným směrem, krize liry není u konce. Důvěryhodnost turecké centrální banky již byla poškozena, a proto trhy stále potřebují silný důkaz, že CBRT může jednat nezávisle na vůli prezidenta Erdogana. Ten dnes mimo jiné prohlásil, že je třeba ukončit monetární operace na volném trhu, snížit úrokové sazby a vyjádřil nesouhlas se vztahem inflace vs. IR.
„INFLATION A RESULT OF CENTRAL BANK’S WRONG STEPS. CENTRAL BANK HAS NEVER ACCURATELY GUESSED INFLATION. MUST LOWER INTEREST RATES. IF YOU SAY HIGH INFLATION CAUSES INTEREST RATES, THEN YOU DONT KNOW THIS BUSINESS.“
Ale současně prohlásil, na konto nezávislosti TRCB že „CENTRAL BANK MAKES OWN DECISIONS, CENTRAL BANK IS INDEPENDENT.“

TRY, resp. Její reakce byla poměrně mírná, vezmeme-li v úvahu vysoké tempo navýšení sazby – o 625bp. Turecká lír by mohla ve střednědobém i dlouhodobém horizontu dále oslabovat, a to nejen vlivem spekulativního kapitálu, ale v současné době i díky vnitřní nejistotě domácího trhu a nedůvěře mezinárodních investorů, neboť nedávná finanční turbulence naznačuje, že turecká ekonomika by mohla čelit tvrdému dopadu, a to i přes prohlášení prezidenta Erdogana, že „turecká ekonomika převyšuje všechny EM“. Korporace se silně zadlužily v cizích měnách – obdoba hypotéční krize v Maďarsku, kde domácnosti financovaly své hypotéky švýcarskými franky, díky pozitivnímu kurzu, a po propadu HUF/CHF mnohé z nich nebyly schopny nárůst finanční zátěže zvládnout – a kvůli zhroucení liry může dojít k narůstajícímu počtu firemních bankrotů a ataku bankovního sektoru, v důsledku pak domyšleno k přechodu od oficiálního platidla (liry) k devizovým ekvivalentům (např. USD, EUR) až po regionální měny, či barterové směně.

Graf: USD/TRY

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 82.70% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 82.70% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.