Blog - TradeCentrum TradeCentrum

🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

ECB promeškala příležitost
ECB promeškala příležitost

ECB opět promeškala svoji příležitost; Měla jedinečnou šanci vyslat signál, že vše je v pořádku návratem depozitní sazby na neutrální úroveň, tedy na „0“, namísto toho strčila hlavu do písku. Ikdyž dále neškodila nesmyslným snížením, za to však pořádně přitopila pod kotlem QE. Očekáváme další propad na trzích, konkrétně na DAX k úrovni 8 150/8020; S&P500 futures: […]

Více informací
Akciové trhy na celém světě zareagovaly na šíření rozšíření COVID-19 brutální odezvou
Akciové trhy na celém světě zareagovaly na šíření rozšíření COVID-19 brutální odezvou

Před několika dny jsem v první zprávě k COVID-189 upozorňovali, že vypuknuvší mediální prostor kolem infekce, která se v posledních měsících minulého roku začala projevovat v některých regionech Číny, může negativně determinovat LOH 2020 v Japonsku.  Přesto, že to mnoha lidem mohlo znít jako žert, čas prokázal, že naše úvaha se úbírala správným směrem, včetně možných dopadů na letecké společnosti, […]

Více informací
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 88.02% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 88.02% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.