Austrálie je patrně na vrcholu růstového trendu

Australský třicetiletý, téměř nepřetržitý ekonomický růst, jak se zdá, je u konce, přičemž Ministerstvo financí varuje před poklesem „nejméně“ 0,5% v prvním čtvrtletí letošního roku, po kterém může následovat „dlouhodobý pokles“.

Pokud by se to stalo, předběžné hodnocení ministerstva financí by s největší pravděpodobností znamenalo, že hospodářský růst zmizí a bude se pohybovat po několik čtvrtletí dolů a vytvoří to, co se běžně nazývá „technická recese“ – dvě nebo více čtvrtletí, ve kterých se hospodářská aktivita zmenšila.

Ve čtvrtek ráno Steven Kennedy (ministr financí), že by koronavirus (COVID-19) by během aktuálního čtvrtletí mohl „snížit ekonomický růstl„ nejméně o půl procentního bodu a více.

V posledních čtvrtletích činil hospodářský růst zhruba půl procentního bodu.

Předběžný odhad poklesu od ministerstva financí, je nejméně půl procenta, a zohlednil pouze přímé dopady viru na cestovní ruch a vzdělávání a některé účinky na směnný kurz.

Nezohlednil širší ekonomické účinky ani dopad koronaviru na dodavatelské řetězce.

Půl procentní bodový pokles je nutné přičíst k dalšímu poklesu o 0,2%, které jdou na vrub letních požárů, z nichž většina by se v ekonomice promítla v březnovém výsledku 1.čtvrtletí.

Dr. Kennedy, bývalý lékař, zdůraznil, že dopad požárů se rozšíří daleko za bezprostřední dopad na ekonomický růst. „Důkazy z minulých epizod naznačují, že požáry buše mohou vést k dlouhodobým účinkům na fyzické a duševní zdraví a zničit kulturní dědictví,“ řekl.

Výzkum univerzity v Melbourne po požárech v roce 2009 zjistil, že problémy s duševním zdravím pokračovaly tři až čtyři roky.“Požáry buše zvýšují pravděpodobnost rychlejší změny klimatu.“

CSIRO předpovídá, že změna klimatu způsobí, že požáry v buši budou pravděpodobnější, protože se zhoršují vzorce počasí (kritické pro šíření ohně) v důsledku nárůstu průměrné teploty, kdy se horké a suché větry a spad pod keři a stromy stávají suchšími“ (zásadní rozdíl proti kontinentální Evropě, kde spady v listnatých, nebo jehličnatých lesích udržují podstatnou míru vhkosti a nešíří plameny tak dynamicky, jako zcela vyschlý spad v autralské buši bez potřebné vzdušné vhlhkosti).

COVID-19 bude hlubší, širší a déle trvající než SARSS

K dnešnímu dni (pátek 6. března) bylo, podle John Hopkins na celém světě potvrzeno 98 704 případů COVID-19 a 3 383 úmrtí, nejvíce v Číně. COVID-19 se rozšířil do 77 zemí.

Když se virus poprvé objevil v Číně v prosinci 2019, by vnímán zkušeností s epidemií SARS (akutního respiračního syndromuú z let 2002–04. Aktuálně je zřejmé, že COVID-19 bude mít nejen jiný průběh, ale i daleko významnější dopad.

Dopad SARS se projevil ve tvaru písmene V, což bylo relativně omezené snížení aktivity, většinou v Asii, po kterém následovalo rychlé odskočení.

Ekonomický dopad COVID-19 bude pravděpodobně ve srovnání se SARS hlubší, širší a delší.To vytvoří další riziko dlouhodobého poklesu a bude zapotřebí fiskální podpora, aby se urychlilo oživení ekonomiky, zejména poté, co začne expanze a perforace COVID-19 klesat.

První fáze balíčku ekonomické podpory, která bude v Austrálii poskytnuta příští týden se zaměří na pomoc podnikům a nejvíce postiženým odvětvím s cílem udržet zeměstnanost. Poté bude důležitější podpora agregátní poptávky (celkové výdaje).

„Velmi podstatnou součástí dopadu je důvěra spotřebitelů a podnikatelského sektoru kvůli nejistotě,“ uvedl Dr. Kennedy.

„Upřímně řečeno, účinné řízení zdraví bude velmi důležité.“

Australská ekonomika je ve skutečnosti v solidní formě. Jednou z klíčových věcí bude vysvětlit komunitě, jakým způsobem a s jakými náklady je ekonomika schopna zvládnout takový krátkodobý šok.

Australská ekonomika je silně navázaná na čínskou; australský dolar je proxi měnou pro investice v Číně, resp. pro obchodní výměnu.

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 82.74% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 82.74% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.