AUD/JPY se obchoduje o 0,31% vyš okolo 79,6, trend je bullish.
Pár se prolomil nad rezistenci na 55-EMA, která byla stropem po mnoho dní a bránila dalšímu upside pohybu.
Technické ukazatele na denním grafu jsou vzestupné, podporují další zisky páru.
Přerušení nad 55-EMA zvýšilo prostor pro testování 200-DMA okolo 81.11.
Na spodní straně propad pod 55-EMA potáhne paritu do 20-DMA okolo 78,46.
Propad pod 20-DMA potvrdí silný downtrend páru.
Support – 79,29 (55-EMA), 78,80 (61,8% Fib), 78,46 (20-DMA)
Rezistence – 80,09 (110-EMA), 81,11 (200-DMA), 82

AUD/JPY

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.