Očekává se, že asijské EM v příštích týdnech podpoří uvolnění obchodního napětí mezi USA a Čínou, včetně juanu na pozadí měkčího tónu Fedu a čínské fiskální prorůstové polity, až do zotavení amerických akciových trhů, kzeré povedou k nezpochybnitelnému růstu a tím podpoří i politiku FED implikací zvýšení sazeb v 2019 (tento názor zastáva například Lloyd’s, nebo Scotiabank).
Třídenní obchodní jednání mezi středními americkými a čínskými úředníky se konala od pondělního odpoledne v Pekingu, s pokrokem směrem k dohodě, ale s malým reálným výsledkem, kdy a jak dosáhnout dohody.
Mnoho členů Fedu navíc vyjádřilo názor, že zejména v prostředí tlumených inflačních tlaků by si výbor mohl dovolit trpělivost ohledně dalšího zvyšování IR. Čínské PPI a CPI propadly vůči očekávání a deflace PPI představuje nižší riziko pro inflaci (CPI) v USA, což poskytuje prostor pro Fed, aby letos uvolnil tempo růstu IR.
Bloomberg ve středu oznámil, že čínské ministerstvo financí má navrhnout roční míru fiskálního schodku ve výši 2,8% HDP v roce 2019 ve srovnání s 2,6% HDP v roce 2018.

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.