Podle údajů agentury Reuters se náklady na pojištění expozice argentinského státního dluhu od pátku téměř ztrojnásobily.
Nejnovější odhady IHS Markit, založené na závěrečné úrovni ve středu, naznačují, že pravděpodobnost selhání při obsluze státního dluhu během jednoho roku je nyní 55%. V pětiletém období je pravděpodobnost selhání 82,5%.
Ve snaze zmírnit dopady hospodářské krize, necelé tři měsíce před volbami, oznámil ve středu Macri balíček sociálních dávek a snížení daní pro pracovníky s nízkými příjmy.
Opatření znamenala výrazný obrat v prezidentově snaze podpořené Mezinárodním měnovým fondem o vyrovnání, respektive vymanění se rozpočtu země, náchylné ke krizi, z výrazně defaultního pásma. Zdá se, že trh nesdílí s Macrim jeho představu o sicíálním inženýrství a ekonomických reformách, zejména pokud je prohloubení již tak silného defaultu naplánováno těsně před prezidentské volby.
Super citlivé peso, které někteří považují za vodítko pro argentinskou ekonomiku, oslabilo ve středu o více než 7% a dosáhlo úrovně 60,2 za americký dolar. Měna tento týden ztratila čtvrtinu své hodnoty, zatímco argentinský hlavní akciový trh za tři dny klesl téměř o 35%.
Analytici v Bank of America Merrill Lynch se domnívají, že existuje 50% šance, že Argentina příští rok nesplní závazky ze svého státního dluhu. Banka uvedla, že obrovské finanční potřeby vlády ve výši zhruba 30 miliard USD pro příští rok, slabá fiskální situace a nedostatek důvěryhodnosti trhu znamenají pro rok 2020 velkou pravděpodobnost selhání.
Varovala také, že nedávný kolaps trhu s největší pravděpodobností „závažně ovlivnil ekonomiku do budoucna“, přičemž se očekává, že rok 2020 bude znamenat třetí po sobě jdoucí rok recese.
Argentinský prezident Mauricio Macri ve středu řekl že zavede 90denní zmrazení ceny ropných produktů, což je součást souboru opatření na pomoc spotřebitelům a malým podnikům po propadu kurzu, který tento týden zrychlil roční míru inflace nad 55%.
Zmrazení cen nafty a benzínu je návratem k politikám, které ovlivňovaly ropné rafinerie a maloobchodníky po většinu z posledních dvou desetiletí, omezovaly potenciální zisk a ztěžovaly plánování investic a výnosů.
Právě Macri v roce 2017 odstranil cenové kontroly – krátce je opět zavedl v květnu 2018. V té době se tři největší rafinerie v zemi – státem kontrolovaný YPF, BP – kontrolující Pan American Energy a Shell – dohodly na omezení cen (na dva měsíce), aby pomohly v boji proti inflaci, tehdy na úrovni 25%.
Rafinerie, které společně představují zhruba 80% rafinérské kapacity a maloobchodního prodeje, od té doby zvyšují ceny v souladu s výkyvy směnného kurzu, mezinárodních referenčních cen surové ropy a nákladů na přísady do biopaliv.
Prezidentova snaha „ulevit“ nejpostiženějším, tedy malým firmám, je pochopitelná, nicméně z hlediska fiskálních možností centra neudržitelná, bez participace „velké trojky“ producentů. Energiee a potraviny patří mezi hlavní hybatele inflace a pokud by se podařilo udržet ceny pod kontrolou, bylo by teoreticky zřejmě možné, za pomoci fixace směnného kurzu, snížit inflaci a pokud ne podpořit, tak alespoň udržet nad vodou velkou část malého a středního podníkaní v zemi. To vše samozřejmě s masiní podporou IMF a USA, bez kkterých tento krok nepřipadá v úvahu a je nerealizovatelný.

 

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 82.14% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 82.14% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.