Je dost pravděpodobné, že hospodářské výsledky Apple (NASDAQ: AAPL) za 3. Fiskální čtvrtletí, které budou zveřejněny zítra (30. 07. 2020) po uzavření trhu, v porovnání se stejným obdobím před rokem, nesplní očekávání analytiků. Domníváme se, že lze očekávat propad oproti konsensu o 8 až patnáct procent. Tento propad na pozadí COVID-19 pravděpodobně nebude resultovat ve výrazný pokles cen akcií firmy /náš odhad se pohybuje na spodní limitě okolo 330 USD), ale naopak by mohl Apple pomoci v příštích letech.
Pokles v roce 2020, a máme na mysli skutečně agregovaný pokles, nikoliv pouze jedno, či dvě čtvrtletí, se může pro Apple ukázat jako pozitivní, vzhledem k finanční síle Apple, ukotvené v robustní pohotové likviditě, která by měla být, pokud se Apple rozhodne správně, použita k udržení a získání talentů a akvizici technologií, které budou napomáhat dosáhnou mise Apple. To platí dnes dvojnásob, pokud vezmeme v úvahu fakt, že etapa mobilních telefonů je už i samotnou firmou marginalizována, přesto, že se stále jedná o nejsilnější sektor společnosti. Podle našeho soudu by bylo více než nerozumné investovat nadměrné úsilí v této oblasti a firma by se měla definitivně, i díky této vynucené „pauze“ vydat jiným směrem, resp. neoddiskutovatelně nakročit.
Tato mise, podle našeho soudu, především zahrnuje prosazování plánovaných produktů a vizí, které dnešním pohledem ještě nemají své tržní opodstatnění, ale které budou dominovat v příští dekádě. Konkrétně máme na mysli racionální využití 5G: možnosti komercializace této sítě jsou pro nás stále velmi nízké, ale velkou sílu této technologie vidíme v průmyslu a korporátním využití a domníváme se, že Apple by se měl snažit řídit jak cyklus upgradů, tak koncové výhody toho, co tato technologie umožňuje. Totiž sjednocení robotické výroby, dodnes závislé na několika typech připojení, což resultuje v obtížnou správu a vývoj aplikací, které by toto prostředí kultivovaly.
Očekáváme také, že softwarové služby budou pronikat do nových odvětví, jak jsme uvedli výš, a na základě výrazné perforace průmyslové výroby a části sektoru služeb sítí 5G, by Apple měl přinést platformu a aplikace umožňující další rozvoj této technologie.
Apple TV + „původní obsah a streamovaná zábava zvyšující podíl spotřeby médií je další oblastí, v které, jak se domníváme, bude Apple výrazně přítomný. Současně s tím bude stále důležitější zdraví a zdravotní péče, postavená na výrazné prevenci, spolu s horizontálním i vertikálním propojením technologii s dálkovou komunikací.
V neposlední řadě Apple Pay, případně další technologie rozšiřující schopnosti platebního bezhotovostního styku bude i nadále růst.
Kromě produktů a služeb, které Apple v současné době nabízí, patří virtuální realita k favorizovaným oblastem, v nichž se Apple bude masívně angažovat. Předpokládáme, že se dokonce stane, a to již v příštích několika málo letech hlavním produktem Apple a nastoupí na místo hlavní výpočetní platformy, spolu s Apple Glasses.
Velmi silnou roli Apple očekáváme v následujících pěti letech v oblasti AI v segmentu automotive, jak se ostatně spekuluje už nejméně dva roky.
Zítra očekáváme tržby na úrovni 49,5 – 47,5 miliardy dolarů. To je o 4,6 až 8,5% méně než je aktuální tržní očekávání a o 6,8 – 10,55% méně, než výsledky za stejné období v loňském roce. Aktuálně trh očekává revenue 51,9 miliard USD, v porovnání s 53,1 miliardy USD v 2019, což je na kvartální úrovní snížení o 2,26%.
Očekáváme však, že reakce trhu nebude nikterak dramatická, pokud se naše prognóza naplní. Apple, podle našeho soudu, míří dobrým směrem a pozvolné opouštění segmentu výpočetní techniky a mobilních telefonů ve prospěch širšího diverzifikovanějšího portfolia je dobrým kvalifikovaným rozhodnutím, na kterém bude konstituována další budoucnost firmy (5G, digitální zdraví, práce a učení se z domova, služeb a autonomie).“
V predikci 49,5 miliardy USD je zahrnut odhad, že tržby iPhonu meziročně klesly o 20% na 20,8 miliardy USD, ale služby vzrostly o 18% na 13,5 miliardy USD. Očekává se také, že se zvýší nositelnost, a my vidíme mediánový nárůst v tomto čtvrtletí o 15%. „Apple tuto metriku nehlásí, ale často komentuje trajektorii prodeje v segmentu. Pro detailovou klientelu bude stěžejní zejména pokles IPhones; podle nás je pohyb v této kategorii marginální a to z výše uvedených důvodů.
Pokud se podíváme blíže i na druhou možnost, totiž že Apple překoná trh, pak by to byl bez diskuse velmi pozitivní impuls pro cenu akcií, ale i propad, který bude pro Wall Street zanedbatelný bude vnímán jako velké vítězství, protože metriky, vzhledem k pandemii Covid-19 nebudou tak úplně platit, jak by tomu bylo v jiné situaci.
V dubnu 2020 měl Apple čistou hotovost ve výši 83 miliard USD a celkovou hotovost přibližně 193 miliard USD, a když je více než pravděpodobné, že se tyto hodnoty snížily, bude to klíčový ukazatel toho, jak může Apple v blízké budoucnosti pracovat.
V kontextu silného růstu technologického sektoru je však Apple jednou z nejrizikovějších firem na trhu. Výsledky za třetí kvartál fiskálního roku firmy přinesou dvojí pečeť a to ve formě pandemie a aktuálně velmi ochlazených vztahů mezi USA a Čínou.
Přes náš dlouhodobý pesimistický pohled na Apple jako synonymum předražené, nefunkční techniky jsme aktuálně v pokušení se domnívat, že je zde výrazná možnost pozitivního překvapení a kdyby tomu tak nebylo, tak signály firmy kam v budoucnu chce kráčet v nás vzbuzují pozitivní náhled.
Pokud se firmě třetí kvartál nevydaří, bude t pro nás snad ještě lepší výsledek, pokud investoři zareagují výprodejem. Tak, jako jsme na začátku 2018 neviděli prostor pro nákup akcií této technologické firmy, dnes, zejména pokud Apple naplní všechna naše očekávání, se domníváme, ž je vhodná na jakékoliv ceně k nákupu a držení.

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 82.74% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 82.74% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.