Před několika dny jsem v první zprávě k COVID-189 upozorňovali, že vypuknuvší mediální prostor kolem infekce, která se v posledních měsících minulého roku začala projevovat v některých regionech Číny, může negativně determinovat LOH 2020 v Japonsku.  Přesto, že to mnoha lidem mohlo znít jako žert, čas prokázal, že naše úvaha se úbírala správným směrem, včetně možných dopadů na letecké společnosti, které obsluhují asijské oblasti postižené virem, ale i v tom, že s velkou pravděpodobností v Japonském Tokiu LOH nebudou. Japonsko příští týden uzavře školy a Londýn minulý týden nabídl Japonsku, že pořádání her převezme.

Výrazný průlom ve vnímání infekce však přineslo rozšíření COVID-19 v Itálii a Jižní Korei, kde aktuálně počet nově nakažených, podle John Hopkins Univesity, graduje nejrychleji. Akciové trhy na celém světě zareagovaly téměř brutální odezvou a americké akciové indexy odepsaly ze svých maxim již více než 10%. S&PX500 (futures) dnes prolomil klíčovou supportní úroveň na dvěstědenním klouzavém průměru (200DMA) a bude testovat psychologickou hranici 3 tisíce bodů. Pokud se dostaneme pod tuto úroveň, lze očekávat další pokles k 2 650 bodům. Dow Jones a NASDAQ ve stejném modu. Německý DAX vykazuje daleko vyšší dynamiku ztráty a lze čekat, že bude ztrácet déle a konečný výsledek bude představovat hlubší propad než americká konkurence.

Česká burza, která kopíruje vývoj ve světě, očekává první potvrzený případ koronaviru a po jeho ohlášení jsme připraveni na masivní sell off. Na tuto situaci jsme naše klienty připravili s aproximací propadu o 20% v průěru. Současně vnímáme, že tato panika umožní vyčištění trhu (obdobně jako poslední tři měsíce 2018, kdy SPX500 propadl o více než 20%, firma Apple odepsala 40%), a umožní tak investorům vstup na trh za bezprecedentní ceny.

Globální ekonomika pravděpodobně, i přes vysoké fiskální stimuly, které jednotlivé vlády přislíbily (Německo, USA), ponese následky propadu delší dobu. Jako větší hrozbu však, oproti korekci GDP na kvartální úrovni), vidíme propad cen ropy, která je součástí headline inflace, od níž Centrální banky odvozují svoji monetární politiku. V situaci, kdy podstatná část bank cíluje inflaci je pokles jednoho z hnacích driverů cenového tlaku značně nepříznivý, a to zejména proto, že velká část hlavních světových ekonomik má své IR na nule, nebo v záporných hodnotách. Pokud dojde k zpomalení produktu, snížení inflačního tlaku za situace, kdy úrokové sazby jsou nulové, nebo záporné, bude mít centrální banka velmi obtížnou situaci manipulovat trhem.

Česká ekonomika, podle našeho soudu, zaznamená dopad s odstupem, ale podstatně silněji. Pokles výkonnosti německé ekonomiky na hranici recese, velmi nepružná ČNB a obtížná situace na devizovém trhu spolu s outflow z kapitálových trhů potlačí českou ekonomiku dolů.

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 82.74% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 82.74% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.