Инструменти

Forex, индекси, стоки и ценни книжа. Това са основните инструменти за търговия на TradeCentrum. Тези четири инструмента са сред най-търгуваните на финансовия пазар. Всеки от тях има своите специфични особености. От вас зависи кой ще предпочетете. С помощта на CFD (Договор за разлика) за стоки, ценни книжа и индекси можете да търгувате с минимален капитал.

Акции

Чрез закупуването на акциите на компанията вие ставате акционер на компанията. По този начин делът представлява дял в собствеността на дружеството и в същото време правото да участва в печалбата. Чрез инвестиране в акции можете да се възползвате от дивидентите или дори да получите право на глас по определени решения. Това обаче зависи и от размера на дела на компанията. Инвестирането в акции става все по-популярно. Цената на акциите е резултат от търсенето и предлагането. Има няколко фактора, които ви засягат. Вие купувате акциите на обявената цена. Традиционно, ако стойността на акцията расте, вие също ще печелите пари. Ако, напротив, стойността на акцията падне, вие губите парите си. Днес обаче е възможно да се спекулира и за спада в стойността на акциите.

Търговията носи риск и е възможно да изгубите цялата си инвестиция

ИНСТРУМЕНТ ЛИВЪРИДЖ (ДО) ОБИЧАЕН СПРЕД (ЗАПОЧВАЩ ОТ)* КОМИСИОНА* % ОТ КОЛИЧЕСТВОТО 1 ЛОТ МИН. ТЪРГОВИЯ ЧАСОВЕ ЗА ТЪРГОВИЯ (CET)
Европейски съюз 1:1 0.01 1% 1 1 9:00 am - 5:30 pm
САЩ 1:1 0.01 1% 1 1 3:30 pm – 10:00 pm
Хонг Конг 1:1 0.01 1% 1 1 3:30 am – 6:00 am, 7:00 am – 10:00 am

*Right after you open or close your trading position, commission will be deducted from your account. Right after you open or close your trading position, spread will be deducted from your account, which is the difference between the current ask and bid price.

**Minimum commission is based on your account`s currency, i.e. 20 EUR, 20 USD, 500 CZK, 6000 HUF or 80 PLN.

Please note: Tradecentrum reserves the right to expand the spread according to its discretion, reduce leverage, set the maximum limit of orders and the total client exposure.Tradecentrum also reserves the right to increase margin in such situations dictated by certain market conditions.

Опитайте търговия на фондовата борса
с безплатна демо сметка
Опитайте безплатно

Търговията носи риск и е възможно да изгубите цялата си инвестиция