To access registration, you have to turn on cookies on your browser.

1. Обща информация

0%

?
ИНФОРМАЦИЯ

В случай че нашите услуги са ви били представени от наш партньор, моля, посочете името или кода му.

2. Допълнителна лична информация

0%

?
ИНФОРМАЦИЯ

Държавата, в която плащате подоходен данък.

?
ИНФОРМАЦИЯ

Данъчен идентификационен номер (TIN).

повече информация

?
ИНФОРМАЦИЯ

Reason A - The country/jurisdiction where the Account Holder is liable to pay tax does not issue TINs to its residents

Reason B - The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number (Please explain why you are unable to obtain a TIN in the below table if you have selected this reason)

Reason C - No TIN is required. (Only select this reason if the domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of the TIN issued by such jurisdiction)

?
ИНФОРМАЦИЯ

Reason A - The country/jurisdiction where the Account Holder is liable to pay tax does not issue TINs to its residents

Reason B - The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number (Please explain why you are unable to obtain a TIN in the below table if you have selected this reason)

Reason C - No TIN is required. (Only select this reason if the domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of the TIN issued by such jurisdiction)

?
ИНФОРМАЦИЯ

Reason A - The country/jurisdiction where the Account Holder is liable to pay tax does not issue TINs to its residents

Reason B - The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number (Please explain why you are unable to obtain a TIN in the below table if you have selected this reason)

Reason C - No TIN is required. (Only select this reason if the domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of the TIN issued by such jurisdiction)

3. Финансова информация

0%

?
ИНФОРМАЦИЯ

Нетната стойност се определя като разликата между активите и пасивите на клиента. Тази стойност се отнася до икономическото положение и по-специално, до сумата, които остава на лицето, след като бъдат извършени всички приспадания. За юридически лица тази стойност изразява стойността на всички активи спрямо всички пасиви като финансов отчет.

Активите на физическите лица обикновено включват пари или парични еквиваленти, например къщи или автомобили, инвестиционни сметки, ценни вещи като бижута или антики, а за фирми това например означава имущество, материални запаси, материали, съоръжения, оборудване, машини или сгради.

Пасивите са дължими на друг средства, като например кредитни карти или банкови заеми, полици, записи на заповед, ипотеки, дължими плащания на търговци, кредитни линии в банки и т.н.

?
ИНФОРМАЦИЯ

Основен източник на доходи или благосъстояние по отношение на основната дейност на клиента.

?
ИНФОРМАЦИЯ

Personal investment means a low risk investment, while expecting lover returns, e.g. in range from 4 to 12% p.a.

Speculative investment means investing with a significant risk, while expecting a substantial gain, e.g. over 20% p.a.

Hedging investment decisions to mitigate risk of holding a particular financial instrument by investing into two financial instruments, whose market development is counterfactual, e.g. options and future contracts.

Capital preservation investment where you do not want to risk any loss of invested capital

?
ИНФОРМАЦИЯ

Очаквана сума, която ще се инвестира ежегодно.

4. Оценка на целесъобразността

0%


Предупреждение за риск

Уважаеми г-не/г-жо!Дадените от вас отговори сочат, че понастоящем не разполагате с необходимия опит и знания, за да разберете сложността и риска, свързани с ливъридж продуктите. Продуктите, които предлагаме, са много рискови и нестабилни. Клиентите могат да загубят целия си инвестиран капитал. За съжаление ви уведомяваме, че на този етап не можете да продължите процеса на кандидатстване. Препоръчваме да задълбочите познанията си по ливъридж продуктите, преди да кандидатствате отново. Съветваме ви да откриете демо сметка, за да добиете повече опит и да подпомогнете развитието си. Моля, обърнете внимание, че предвид настоящата ни оценка, няма да можете да кандидатствате отново следващите 30 дни.

Предупреждение за риск

Уважаеми г-не/г-жо!Бихме искали да ви предупредим и информираме, че въз основа на предоставената от вас информация, изглежда не притежавате нужния опит/знания, които се изискват по закон за търговия с инвестиционни услуги (т.е. комисионерски услуги) и финансовите инструменти, които ние предлагаме (т.е. акции, извънборсови финансови инструменти като CFD, Forex, стоки, индекси), които носят висок риск. Поради това не считаме, че тези инвестиционни услуги/финансови инструменти са подходящи за вас.

Ако желаете да търгувате акции и/или извънборсови финансови инструменти като CFD, Forex, стоки и индекси с нашата компания, въпреки че фирмата ви е предупредила, че тези финансови инструменти не са подходящи за вас, все пак можете да продължите и да търгувате с тях.

Фирмата счита, че натискайки бутона "[Приемам]" по-долу, вие потвърждавате и приемате, че предвижданите инвестиционни услуги (т.е. комисионерски услуги) и финансови инструменти, които фирмата предлага (т.е. акции, извънборсови финансови инструменти като CFD, Forex, стоки, индекси) не са подходящи за вас, но все пак желаете да продължите с търговията с финансови инструменти с фирмата.

Декларирам, че съм бил/а посъветван/а относно несъответстващия ми опит в инвестиционните услуги и финансовите инструменти и разбирам свързания с търговията риск, но въпреки това желая да продължа с търговията с финансови инструменти.

Предупреждение за риск

Уважаеми г-не/г-жо!The answers you have provided indicate that you currently do not have the necessary knowledge to understand the complexity and risk involved with leverage products. The products we offer are very risky and volatile. Clients may lose all their invested capital. I hereby acknowledge that I will not be enabled to trade without developing my knowledge on leverage products.

5. Съответствие

0%

Можете да поставите файлове тук с влачене.

Click me to remove the file.

Можете да поставите файлове тук с влачене.

Click me to remove the file.
?
ИНФОРМАЦИЯ

‘Politically Exposed Persons’ includes the following natural persons who are or have been entrusted with prominent public functions in the Republic of Cyprus or any other country and their Immediate Family Members or Persons Known to be Close Associates of Such Persons:

i. heads of State, heads of government, ministers and deputy or assistant ministers,
ii. members of parliaments,
iii. members of supreme courts, of constitutional courts or of other high-level judicial bodies whose decisions are not subject to further appeal, except in exceptional circumstances,
iv. members of courts of auditors or of the boards of central banks,
v. ambassadors, chargés d'affaires and high-ranking officers in the armed forces,
vi. members of the administrative, management or supervisory bodies of State-owned enterprises.

‘Immediate Family Members’ includes the following:

vii. the spouse or the person with which cohabit for at least one year,
viii. the children and their spouses or the persons with which cohabit for at least one year,
ix. the parents.

‘Persons Known to be Close Associates’ includes the following:

x. any natural person who is known to have joint beneficial ownership of legal entities or legal arrangements, or any other close business relations, with a person referred to in point (i) to (vi) above,
xi. any natural person who has sole beneficial ownership of a legal entity or legal arrangement which is known to have been set up for the de facto benefit of the person referred to in point (i) to (vi) above.