Условия за търговия за клиенти професионалисти

На 1 август 2018 г. влизат в сила промените в правилата, обявени от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA), за търговци на дребно при търговията с CFD, с което ще се ограничи предлагания от всички лицензирани брокери ливъридж.

Ограничения за ливъридж
Клиенти
професионалисти
Клиенти
търговци на дребно
Ограничения за ливъридж

След 30 юли 2018 г. максималната стойност на ливъридж за всички новоотворени CFD позиции ще бъде ограничена в зависимост от типа на актива:

Ограничения за ливъридж
Основни валутни двойки
Клиенти професионалисти
1:100
Клиенти търговци на дребно
1:30
Ограничения за ливъридж
Второстепенни валутни двойки, злато
Клиенти професионалисти
1:100
Клиенти търговци на дребно
1:20
Ограничения за ливъридж
Основни индекси
Клиенти професионалисти
1:100
Клиенти търговци на дребно
1:20
Ограничения за ливъридж
Стоки, различни от злато; второстепенни индекси
Клиенти професионалисти
1:50
Клиенти търговци на дребно
1:10
Ограничения за ливъридж
CFD за акции
Клиенти професионалисти
1:50
Клиенти търговци на дребно
1:5
Ограничения за ливъридж

Служебно затваряне за всяка сметка

Тази функция ще стандартизира процента на марж (на 50% от минимално изискуемия марж), при който доставчикът трябва да затвори една или повече от отворените Ви CFD позиции.

Клиенти професионалисти
Клиенти търговци на дребно
Ограничения за ливъридж

Защита срещу отрицателно салдо за всяка сметка

За всички търговци отдавна се осигурява гаранция със защита срещу отрицателно салдо на клиентите. Защитата срещу отрицателно салдо гарантира, че търговецът не може да загуби повече пари, отколкото има в сметката си.

Клиенти професионалисти
Клиенти търговци на дребно
Ограничения за ливъридж

Програми за бонуси

Tradecentrum предлага на своите клиенти широка гама от промоционални оферти. Моля, свържете се с нас за повече информация.

Клиенти професионалисти
Клиенти търговци на дребно
Ограничения за ливъридж

Член на ICF

Кипърският Фонд за компенсиране на инвеститорите (ICF) е организация, която осигурява компесационните плащания на застрахованите клиенти на дружества, регистрирани в CySEC, ако дружествата не са в състояние да ги платят сами.

Клиенти професионалисти
Клиенти търговци на дребно

Кой може да стане клиент професионалист?

За да станете клиент професионалист, трябва да разполагате с нужния опит, познания и компетенции, които се изискват, за да можете да вземате независими инвестиционни решения и точно да преценявате рисковете, свързани с тези решения.

1

Тест за квалификация

Ако желаете да станете клиент професионалист, трябва да изпратите заявка за повторно категоризиране и да изпълните критериите за квалификация, изложени по-долу.

За успешното преминаване на теста за квалификация трябва да изпълнявате поне два (2) от критериите по-долу:

I. Да разполагате с портфейл с финансови инструменти, включващ депозити в брой и финансови инструменти, на стойност над 500 000 евро. В този случай портфейлът включва средства в брой и ценни книжа в сметка в банка/друго брокерско дружество/управление на активи.

II. Извършили сте големи транзакции на съответния пазар със средна честота от 10 (десет) транзакции на тримесечие през последните 4 (четири) тримесечия.

III. Работили сте или работите във финансовия сектор поне 1 (една) година, заемайки професионална длъжност, за която се изискват познания за предвижданите транзакции или услуги.

2

Тест за оценка

За да станете клиент професионалист, трябва да изпратите заявка за повторно категоризиране и да преминете успешно тест за квалификация в потребителската си зона.

I. Изтеглете и попълнете „Молба за промяна на статус на клиент” тук и я изпратете на support@tradecentrum.com

I. Нашите експерти ще се свържат с Вас, за да представите допълнителни документи за преглед на заявката Ви.

II. Скоро след като представите всички необходими документи, ще Ви информираме дали молбата Ви да станете клиент професионалист е била одобрена.

Търговията носи риск и е възможно да изгубите цялата си инвестиция

Risk Warning: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 82.70% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money. Please read the Risk Disclosure and Warning Notice
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 82.70% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.