Лиценз и регулиране

TradeCentrum е регистрирана търговска марка на Goldenburg Group Limited – кипърска инвестиционна фирма (КИФ), контролирана и регулирана от Кипърската комисия за ценните книжа и надзор на фондовата борса (CySEC) с лиценз на КИФ № 242/14.

Ние сме лицензирани да предоставяме инвестиционни и допълнителни услуги във връзка с финансови инструменти, както е публикувано на този линк. Лицензът от CySEC можете да намерите
тук.

Цялата предварителна информация за търговия е публикувана тук.

Дружеството е сключило споразумение с QUAENTAS s.r.o., LEDORO svetovanje d.o.o., Tőzsdeikereskedés.hu Kft и Corinth Capital MEPE.

Трансграничен лиценз

Държава

Регулатор

Австрия

Austrian Financial Market Authority

Белгия

Financial Services and Markets Authority

България

Financial Supervision Commission

Хърватия

Croatian Financial Services Supervisory Agency

Чешка република

Česká národní banka

Дания

Finanstilsynet

Естония

Finantsinspektioon

Финландия

Financial Supervisory Authority

Франция

Autorité des marchés financiers

Германия

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Гърция

Hellenic Capital Market Commission

Унгария

Magyar Nemzeti Bank

Исландия

Financial Supervisory Authority

Италия

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

Ирландия

Central Bank of Ireland

Латвия

FKTK

Лихтенщайн

Finanzmarktaufsicht

Литва

Bank of Lithuania

Люксембург

CSSF

Малта

MFSA

Нидерландия

Authority for the Financial Markets

Норвегия

Finanstilsynet

Полша

Komisia Nadzoru Finasowego

Португалия

CMVM

Румъния

ASF

Словакия

Národná banka Slovenskan

Словения

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Испания

CNMV

Швеция

Finansinspektionen

Обединено кралство

FCA

Търговията носи риск и е възможно да изгубите цялата си инвестиция