Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) променя правилата за търговия с Договори за разлика (CFD)

След решение на европейския регулатор за капиталовите пазари ESMA, считано от 1 август 2018 г. влизат в сила следните промени: